Temeljni koncept

Podjetniški duh Načela podjetja
● Odličnost ● Najprej dobro
● Posodobitev ● Service Supreme
● Ustvarjanje ● Tehnično vodstvo
● Inovativnost ● zastava kakovosti
Upravljanje Naloga podjetja
● Delovna sila kot osnovni kapital ● Izboljšajte se od najboljših
● Poslušajte uspešno s pomočjo znanosti in tehnologije ● Ustvarite nove izdelke
● Popolno standardizirano upravljanje ● Z roko v roki s strankami dobite uspeh